Візитка школи
Новини
Адміністрація
Учнівський парламент
Історія школи
Фотоальбом
Наші вчителі
Методична робота
Шкільні свята
Газета "Велика перерва"
Виховна робота
Книга відгуків та пропозицій

Гніденко Олена Адамівна
ДиректорКабінет: приймальня

Телефон: 292-13-38

Факс: 292-13-38

Основні функції та напрямки роботи:
Директор школи – Гніденко Олена Адамівна, вчитель української мови та літератури.
Відповідає за:
- забезпечення школи кадрами, прийом на роботу і звільнення з роботи навчально – допоміжного та обслуговуючого персоналу школи;
- забезпечення реалізації державної освітньої політики і діє від імені навчально виховного закладу;
- організацію виконання рішень законодавчих і нормативних актів і здійснює загальне управління школою;
- правильне складання річного плану роботи школи і плану її перспективного розвитку;
- здійснення набору учнів до перших та десятих класів, прийом дітей до школи;
- дотримання єдиних педагогічних вимог у школі, режиму навчальних занять;
- створення сприятливих умов для підвищення професійного рівня працівників школи;
- організацію і якість навчально – виховної роботи серед учнів, зміцнення їх здоров’я та фізичний розвиток;
- забезпечення належного фінансово - господарського стану школи;
- ведення книги протоколів педагогічної ради, ведення книги обліку трудових книжок вчителів, збереження трудових книжок працівників школи, ведення книг наказів з кадрових питань, з навчально – виховної роботи, з особового складу учнів, за атестацію педагогічних кадрів, за акти - довідки про перевірку роботи навчального закладу;
- за якість знань учнів школи.
Безпосередньо керує:
- роботою заступників із навчально – виховної роботи, заступника з виховної роботи, заступника з господарської роботи;
- роботою шкільної ради, педагогічної ради та педагогічного колективу;
Здійснює контроль за:
- якістю викладання, якістю знань, умінь та навичок учнів з української мови та літератури, російської мови, зарубіжної літератури, трудового навчання, предмету « Захист Вітчизни», фізкультури;
- виконанням річного плану роботи школи навчального плану, рішень педагогічної ради та рекомендацій нарад за участю директора;
- виконанням єдиних педагогічних вимог;
- станом шкільного діловодства;
- контролює роботу їдальні;
- контролює оздоровлення дітей влітку;
- контролює фінансово - господарську діяльність;
- контролює відвідування школи учнями, їх зовнішній вигляд.
Організовує:
- роботу відповідно до річного плану роботи школи;
- роботу з батьками і громадськими організаціями.


Буката Світлана Маркіянівна
Заступник директора з НВР (старша школа)Телефон: 292-50-78

Основні функції та напрямки роботи:
Заступник директора з навчально – виховної роботи Буката Світлана Маркіянівна, вчитель історії.
- здійснює контроль та керівництво за станом викладання та якістю знань учнів з математики, інформатики, креслення¸ історії, правознавства, хімії, фізики, біології, географії;
- здійснює та контролює стан методичної роботи з предметів;
- керує роботою методичної ради;
- здійснює керівництво та контроль за станом ведення класних журналів 7-11 класів, зошитів учнів, щоденників;
- організовує і здійснює контроль за навчанням хворих дітей 7-11 класів вдома;
- вивчає, узагальнює і розповсюджує передовий педагогічний досвід;
- бере участь в підготовці та проведенні батьківських зборів 7-11 класах;
- організовує та контролює роботу МАН, предметні олімпіади;
- організовує партнерську роботу з іншими навчальними закладами, установами;
- здійснює контроль за дотриманням ТБ, збереження здоров’я і життя дітей під час навчального процесу, відповідає за стан роботи з охорони праці, за ведення документації з техніки безпеки та охорони праці;
- контролює відвідування учнями школи;
- готує проекти наказів;
- організовує роботу по збереженню майна школи;
- здійснює організацію і проведення зовнішнього незалежного оцінювання;
- здійснює організацію і проведення державної підсумкової атестації;
- здійснює організацію і проведення моніторингу якості знань учнів 9-х класів;
- начальник штабу ЦО;
- складає і корегує розклад уроків учнів 5-11 класів;
- проводить тарифікацію вчителів школи, комплектування кадрів;
- веде табель на заробітну плату, журнал замін уроків у 5-11 класах;
- складає графік відпусток;
- веде облік військовозобов’язаних;
- несе відповідальність за курсову перепідготовку та атестацію кадрів;
- відповідає за ведення книги обліку бланків і видачі документів про освіту, книги обліку і видачі золотих і срібних медалей, похвальних листів і грамот;
- відповідає і контролює журнали факультативних занять;
- відповідає за підготовку документів з кадрових питань, оформлення особових справ вчителів, за ведення книги обліку особового складу педагогічних працівників.


Пухлик Наталія Леонідівна
Заступник директора з НВР (початкова школа)Телефон: 292-13-38

Основні функції та напрямки роботи:
Заступник директора з навчально – виховної роботи Пухлик Наталія Леонідівна, вчитель образотворчого мистецтва.
- здійснює керівництво і контроль за роботою вчителів початкових класів, вихователів ГПД, вчителі ОБЖД, англійської мови в 1-11 класах, музики, образотворчого мистецтва;
- організовує і контролює методичну роботу вчителів 1-4 класів;
- здійснює організацію і проведення моніторингу якості знань учнів 4-х класів;
- здійснює контроль за станом ведення перевірки зошитів учнів 1-6 класів, щоденників учнів 1-6 класів, журналів 1-6 класів;
- організовує і здійснює контроль за організацією харчування учнів 1-11 класів, роботою харчоблоку;
- керує школою молодого вчителя;
- здійснює контроль за виконанням ТБ, збереження життя і здоров'я учнів під час проведення уроків;
- організовує профілактичну роботу по попередженню дорожньо – транспортного травматизму учнів;
- здійснює контроль за роботою логопедичного кабінету та заняттями з дітьми різновікових груп з дефектами дикції;
- налагоджує зв’язок та наступність у роботі з дошкільними закладами;
- організовує роботу вчителів по збереженню майна в школі;
- здійснює контроль за відвідуванням школи учнями 1-6 класів;
- веде журнал заміни уроків у 1-4 класах, ГПД;
- контролює облік дітей шкільного віку в мікрорайоні;
- відповідає за ведення алфавітної книги запису учнів;
- відповідає за своєчасне проходження медоглядів працівниками школи;
- відповідає за оформлення статистичних звітів.


Кібукевич Віра Павлівна
Заступник директора з адміністративно-господарської роботиТелефон: 292-13-38

Основні функції та напрямки роботи:
Заступник директора з господарських питань Кібукевич Віра Павлівна:
- відповідає за збереження шкільного приміщення та матеріальних цінностей, матеріально – технічне забезпечення навчально – виховного процесу;
- здійснює підбір і розстановку прибиральниць службових приміщень, відповідає за санітарно – гігієнічний стан шкільних приміщень, пришкільної території;
- відповідає за систематичну роботу протипожежної сигналізації та збереження матеріальних цінностей бібліотеки, їдальні, кабінету інформатики;
- здійснює інструктаж і приймає заліки працівників, які відповідають за реагування та спрацювання сигналізації;
- складає звіти про використання теплової, електричної енергії та води;
- відповідає за підготовку школи до нового навчального року, якість проведення ремонтних робіт у школі;
- забезпечує доставку необхідних матеріалів для ремонту школи, відповідає за їх збереження і правильне використання;
- відповідає за ліквідацію аварій та вживає заходів щодо їх недопущення;
- відповідає за регулярне списання використаних матеріалів;
- відповідає за дотримання техніки безпеки і виробничої санітарії працюючим під її безпосередньою опікою, своєчасно проведення інструктажів з ними, веде профілактичну роботу по попередженню травматизму і професійної захворюваності працівників школи;
- відповідає за стан електрообладнання в школі, за стан пожежної безпеки в школі, своєчасну перевірку і роботу засобів первинного пожежегасіння;
- відповідає за створення безпечних умов у приміщенні школи та на її території;
- одержує заробітну плату для всіх працюючих.
- контролює роботу технічного персоналу, складає для них табель на заробітну плату.

© 2008 Всі права захищенні     
Розробка вебстудії "ГІТАС"