Візитка школи
Новини
Адміністрація
Учнівський парламент
Історія школи
Фотоальбом
Наші вчителі
Методична робота
Шкільні свята
Газета "Велика перерва"
Виховна робота
Книга відгуків та пропозицій

КАФЕДРА

української мови, української та зарубіжної літератури

Голуб Ольга Степанівна – керівник методоб’єднання,має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання « старший учитель». Викладає українську мову та літературу. В роботі з учнями основну увагу приділяє мислительній діяльності, активній роботі думки. Вчитель завжди надає урокам ознак новизни, перетворюючи цю новизну в практичні мовленнєві навички. Ольга Степанівна працює над темою: “розвиток творчих здібностей учнів на уроках мови і літератури”. Її уроки змістовні та насичені. Засобами мистецтва вона позитивно впливає на свідомість вихованців, розвиваючи їх естетичний смак та духовні запити. Велику увагу вчитель приділяє виховній роботі як на уроках, так і в позаурочний час. Вона веде факультатив « Ділове мовлення»,організувала і провела свято “Ну, що б здавалося слова…»(8-Акл.), тематичний вечір “Уклін Кобзарю” (9-А, 9-Бкл.). Забезпечує участь учнів у літературних конкурсах та конкурсах творчих робіт у 5-11 кл. Провела науково- практичну конференцію « Мовна проблема в Україні» ( 10-Акл.), організовує предметні тижні до Дня української писемності, Шевченківських днів.

Гніденко Олена Адамівна – директор школи, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання « вчитель- методист». Викладає українську мову та літературу. Високого рівня професіоналізму, ініціативи, творчості вчитель. Досконало володіє ефективними формами і методами організації навчально – виховного процесу ,забезпечує високу результативність, якість своєї праці, вдало поєднує навчання і виховання учнів.

Уроки української мови і літератури, які проводить Олена Адамівна, відзначаються дотриманням дидактичних принципів науковості, доступності. посильності, наочності, доцільності, ефективності, зв’язку з життям. Вчителька раціонально використовує різні прийоми і форми роботи відповідно до віку і розвитку учнів, оптимально чергує види діяльності на уроці, ефективно використовує час. На уроках Олени Адамівни постійно існує двосторонній раціональний зв’язок. Мова вчителя грамотна, лаконічна, образна, емоційна. Вона вміло володіє увагою учнів, стимулює логічність мислення, розвиток уяви, вміння давати власну оцінку художнім образам і прищеплює учням бажання творити самим, виховує почуття патріотизму, любові до української мови і літератури та мов всіх народів світу.

Гніденко Олена Адамівна бездоганно володіє державною мовою і допомагає всім вчителям досягти чистоти спілкування українською мовою. Бере активну участь у роботі методоб’єднання, пропонує колегам власні розробки планів, уроків, позакласних заходів. Вчителів школи не тільки запрошує на свої уроки, а й залучає до їх проведення з метою використання міжпредметних зв’язків.Заслуговує на увагу інтегрований урок « Пісня- душа народу».

Прокопенко Світлана Василівна – вчитель української мови і літератури, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання « старший учитель». За час роботи Світлана Василівна виявила високу компетентність та профе­сіоналізм. До уроків готується ґрунтовно, чітко визначає мету за завдання уроку, методично грамотно проводить учбові заняття. Вона вчить вихованців самостійно аналізувати текст та мати свій власний погляд на проблеми, які піднімає автор твору. Вчитель розвиває творчу уяву учнів, виховує любов до літератури, стимулює пізнавальну активність дітей, урізноманітнюючи уроки за змістом та формою проведення, вміло враховує індивідуальні особливості учнів. ЇЇ вихованці неодноразово були переможцями різних мовних і літературних конкурсів. 7 грудня 2007р. учень 7-Б кл. Глущенко Андрій зайняв ІІ місце у ІІІ Всеукраїнському конкурсі листа « Квіти – мої діти», присвяченому пам’яті Катерини Білокур. Традиційним у роботі вчительки є використання матеріалів екскурсій, які вона проводить з учнями у музеї М.Рильського, П.Тичини, М. Заньковецької.

Дрок Валентина Олексіївна- вчитель зарубіжної літератури, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», нагороджена Грамотою РУО.

Вміло володіє сучасною методикою викладання предмету. Учитель вивчає сучасні педагогічні технології навчання і реалізує їх у практичній роботі, розвиває ініціативу, самостійність, творчість учнів. Впроваджує різні моделі інтерактивного навчання : виховання мислення, технологію дебатів, навчальні ігри, навчальний проект, формування дослідника. Валентина Олексіївна багато працює над формуванням теоретико – літературних понять, адаптуючи їх до рівня сприйняття учнів. Аналізуючи мотиви поведінки героїв творів, формує в учнів важливі моральні якості, етичні норми і правила.

Проводить позакласну роботу з учнями. Всім запам’яталося свято

« Історія народної пісні»( 8-А кл.)для учнів 5-11 кл. за участю фольклорного ансамблю Київського національного університету мистецтв.

Дрок Валентина Олексіївна працює над створенням сучасного кабінету зарубіжної літератури, який оснащений мультимедійним копмлексом. Створила тематичні папки по вивченню творчості зарубіжних письменників, розробила різнорівневі завдання для контролю знань учнів із зарубіжної літератури у 10- х класах та плани – конспекти уроків з позакласного читання у 5-6-х класах. Тісно співпрацює з бібліотекою школи, розвиває читацькі інтереси учнів. Практикує проведення уроків у музеях міста Києва, організовує перегляд і обговорення спектаклів за творами письменників.

Покормяко Тетяна Михайлівна- вчитель української мови і літератури, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії». Добре володіє методикою викладання рідної мови та літератури. Працює творчо. В центрі уваги вчителя – особистість учня, його самовиявлення. Тетяна Михайлівна прищеплює вміння спостерігати, знаходити суттєві ознаки, самостійно формулювати висновки. Уроки мови носять практичне спрямування. Працює над індивідуальною темою « В центрі уваги творча особистість», вивчає педагогічний досвід вчителя СЗШ № 183 м. Києва Кузьмич В.Г.

Безштанько Наталія Василівна – вчитель української мову та літератури, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії». Вчитель працює творчо. Добре володіє методикою викладання. Наталія Василівна вимоглива до себе та до своїх вихованців, володіє учнівським колективом, постійно перебуває у пошуку та самовдосконалюється. Уроки вчитель будує методично грамотно, домагається, щоб учні оволоділи базовими орфоепічними, граматичними, лексичними, правописними, стилістичними навичками. На уроках літератури Безштанько Н.В.намагається прищепити вміння глибоко розуміти тематичний зміст твору, робити власні висновки, толерантно ставитись до точки зору кожної дитини. Наталія Василівна веде факультатив в 11-х класах « Теорія літератури», керувала написанням МАНівської роботи « Переслідування української мови російським царатом. Закономірність чи випадковість.». Працює над виготовленням дидактичного матеріалу для контрольних і самостійних робіт, методичних розробок уроків з теми « Однорідні члени речення».Велику увагу приділяє позаурочним заходам з предмету. Вона провела свято рідної мови (6-В кл.).

Якименко Ніна Петрівна – вчитель української мови, літератури та українознавства, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії». Вона сумлінно готується до уроків, вдумливо і творчо підбирає форми та методи досягнення мети уроку. Уроки вчителя змістовні, пов’язані з життям та сучасністю. Якименко Н.П. завжди працює над тим, щоб українська мова і література зацікавлювали школярів, сприяли вихованню їх національної свідомості. Вчитель провела урок – реквієм « Голодомор 1932-1933рр.»( 9-10 кл.), свято « Рушник, що вміє розмовляти» ( 9-Г кл.), родинне свято за участю батьків учнів 9-Г кл.

Губанова Галина Михайлівна – вчитель зарубіжної літератури, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».. Творчий вчитель, який постійно працює над підвищенням рівня своєї фахової підготовки. Уроки будує так, що не нав’язує своєї думки учням, а вислуховуючи їх, заохочує до активної роботи. На її уроках немає байдужих і пасивних – уроки часто проходять у вигляді дискусій та роздумів.

Волощук Людмила Богданівна- вчитель української мови та літератури у 5-В та 8-х класах, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст».Виявляє добре знання предмету, володіє різними формами та методами навчання. Уроки проводить у швидкому темпі, охоплюючи увагою кожного учня. Свою діяльність спрямовує на виховання загальнолюдських цінностей та різнобічне виховання особистості.

 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

Шевела Олена Марсівна – керівник М/О, вчитель англійської мови , має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Олена Марсівна має ґрунтовну фахову підготовку. Вчитель ретельно готується до кожного уроку, чітко визначаючи його мету, завдання та побудову ходу уроку. Індивідуальні та колективні творчі завдання, ситуації-змагання, різноманітні ігри вносять елемент нестандартності та підвищують зацікавленість учнів предметом. В методичній скарбниці вчителя є такі заходи:

вечір « Життя і творчість В. Шекспіра»;казка « Троє поросят »;

вечір до Дня Святого Валентина.

Заслуговують уваги такі відкриті уроки: « Тінейджери сьогодні»

( 11-Мкл.), « Хоббі» ( 6-А кл.), «Здоровий спосіб життя»( 5-А кл.)

Чуніхіна Лідія Миколаївна – вчитель англійської мови, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Творча, знаюча, ініціативна учителька. Уроки проводить на високому методичному рівні, вміло використовує наукову і психолого - педагогічну літературу, наочність, технічні засоби навчання. Впроваджує в свою роботу передовий педагогічний досвід, багато уваги приділяє розвитку у дітей зв’язного мовлення, формуванню культури поведінки, індивідуальній роботі з учнями, проведенню уроків у нестандартній формі, самоконтролю і самооцінюванню учнів, що дає позитивні результати.

На відкриті уроки «Покупка продовольчих товарів у супермаркеті» ( 10-Б кл.), « Винаходи та винахідники « ( 11-М кл.), « США. Свята та символи» ( 9-А кл.) охоче запрошує молодих колег, ділиться з ними своїми методичними знахідками. Заслуговує на увагу матеріал ,зібраний вчителькою для вивчення розмовних тем.

У позакласній роботі з учнями впроваджує у практику роботи такі нестандартні форми проведення виховних заходів як телемости « Дві країни- два світи» ( 9-11кл.), конкурси читців творів англійських поетів мовою оригіналу « Вірші про кохання» до Дня Святого Валентина та інші.

Птуха Наталія Андріївна- вчитель німецької та англійської мови, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».Має добру фахову підготовку, викладання веде на основі глибокого вивчення змісту програмового матеріалу. Під час уроків викорис­товує різноманітні методичні прийоми, вміло заохочуючи учнів до навчального процесу. Свою діяльність вчитель спрямовує на виховання загальнолюдських цінностей та різнобічне виховання особистості. Наталія Андріївна провела цікаві позакласні заходи: подорож книжковою країною « Що я читаю» та інші, відкриті уроки: « Школи Англії» ( 5-Б кл.), « Життя молоді. Школа у Великобританії» ( 9-Б кл.), « Хліб – наше багатство»(8-Б кл.)

Бурдонос Людмила Вікторівна – вчитель англійської мови, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Ретельно готується до кожного уроку, обдумуючи до дрібниць його етапи та засоби досягнення мети. В своїй роботі Людмила Вікторівна використовує досвід, якого вона набула під час відвідування уроків вчителів-колег. Незважаючи на те, що вчителька працює лише рік , уваги заслуговують відкриті уроки : урок- подорож «Travelling», урок « Англійські письменники», де використала інсценізований уривок із твору В. Шекспіра « Ромео і Джульєтта», виконаний учнями 8-А кл. мовою оригіналу, Брейн- Ринг « Foreign Countrses».

5. Попаз Юлія Миколаївна – вчитель англійської мови у початкових класах, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Юлія Миколаївна має добру професійну підготовку, сумлінно готується до кожного уроку, підбираючи різноманітні методичні засоби досягнення мети. Свої уроки вчитель проводить найчастіше в ігровій формі, що дозволяє учням молодших класів краще засвоювати програмовий матеріал. Попаз Ю.М. організувала і провела такі цікаві заходи: « Свято пісні», відкриті уроки : « Тварини» ( 4-А кл.),

« Я, моя сім’я, мої друзі» ( 5-В кл.).

Домарецька Віра Володимирівна - вчитель англійської мови, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Працює в школі перший рік. До уроків готується сумлінно, намагається втілювати в практику своєї роботи методичні надбання старших вчителів- колег, розвивати комунікативні навички учнів. Провела відритий урок « У лікаря» ( 7-В кл.), організувала гру до теми « Наші тварини».

 

 

КАФЕДРА 

математики, інформатики та фізики

Коломійченко Софія Макарівна – керівник м/о, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання « старший учитель». Досконало володіє методикою викладання свого предмета. Уважно стежить за спеціальною літературою, систематично знайомить своїх колег – членів методичного об’єднання вчителів математики - з найновішими досягненнями математичної науки. Вміло організовує роботу методоб’єднання. Вболіває за знання учнями свого предмету, співпрацює з методичним об’єднанням вчителів початкових класів, щоб забезпечити ефективну наступність у роботі з учнями 5-х класів. Вчителька багато років працює в класах фізико – математичного профілю.

Софія Макарівна проводить цікаві уроки, різні за змістом і формою. Виступає з обміном досвіду по темі : « Знаходження невідомого як компонента дії» ( 5кл.) на м/о, провела відкритий урок з даної теми. Її вихованці беруть участь у шкільних і районних предметних олімпіадах. Під керівництвом цієї вчительки кафедра математики представила найбільшу кількість цікавих і змістовних робіт на засідання шкільної секції Малої академії наук, вдало проводить декади математики. Диференційований індивідуальний підхід до навчання – характерна ознака її роботи. Софія Макарівна щиро ділиться своїм досвідом із молодими колегами, бере активну участь у роботі педрад, педагогічних практикумів, семінарів. Уваги заслуговують такі заходи та уроки: диспут «Математики та лірики» ( 10-Б кл.), гра « Щасливчик», « Через терни до зірок « ( 5 кл.) Особливо добре вчительці вдаються такі теми уроків: « Показникові та логарифмічні рівняння», « Розв’язування нерівностей методом інтервалів». В класах метематичного профілю багато уваги приділяє побудові графіків з модулями, розв’язування нестандартних задач, рівнянь та інші. Для розвитку логічного мислення учнів використовує завдання із « Цікавої математики».

Мельник Лідія Миколаївна- вчитель математики, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання « старший учитель». Викладає математику в 11-А та 6-х класах. Уроки проводить цікаво, забезпечує високий рівень знань учнів, здійснює індивідуальний підхід у навчанні, велику увагу приділяє роботі з обдарованими дітьми. Багато уваги надає культурі математичної мови та записів на дошці і в зошитах. Складний математичний матеріал вчитель вміє подати доступно, наочно. Практикує проведення нестандартних уроків, математичних конкурсів винахідливих і кмітливих. Її учні – активні учасники різного рівня олімпіад та Малої академії наук. Вчителька бере дієву участь у роботі педрад, методоб’єднаня, семінарів, круглих столів.Під керівництвом вчительки були проведені конкурси « Найкращий знавець математики»,

« Клуб веселих математиків», « Щасливий випадок», вечори « Видатні жінки- математики», « Романси про математику».

З великим задоволенням працюють учні на уроках у Мельник Л.М. при вивченні тем « Розв’язування показникових рівнянь», « Випадкові події. Ймовірність випадкової події».

Ткаченко Алла Володимирівна- вчитель математики та інформатики, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії». Особливо добре вдаються вчительці теми « Побудова графіків функцій», « Побудова стереометричних фігур», « Розв’язування квадратичних функцій, квадратних рівнянь», розв’язування задач за теоремою Піфагора і тема « Чотирикутники». Вчителька використовує методи індивідуальної роботи, проводить факультативні заняття , на яких учні поглиблено вивчають тему

« Розв’язування системи рівнянь і нерівностей». Позакласні заходи вчителька проводить з елементами розважальних завдань, конкурсів, задач на кмітливість, театралізованих вистав. Підготувала ученицю до написання МАНівської роботи. Вивчає досвід Кушніра І.А. та Філіповського Г.О. Працює над індивідуальною темою « Методика розв’язування рівнянь що містять радикали».

Анікеєнко Алла Василівна – вчитель математики та інформатики, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».Вчитель досконало володіє методикою викладання, творчий підхід допомагає урізноманітнювати уроки та збагачувати їх зміст, удосконалювати форму їх проведення. Особливу увагу Алла Василівна приділяє самоосвіті та індивідуальній роботі з учнями, використовує інтерактивні технології.

У 2007 році брала участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу

« Вчитель року 2007», де посіла ІІ місце. Працює у класах фізико- математичного профілю . Допомагає учням у написанні МАНівських робіт. Приділяє увагу культурі математичної мови та записів, стимулює логічність мислення, розвиток пізнання. Уваги заслуговує відкритий урок

« Чотирикутники, їх ознаки та властивості» з використанням інтерактивної дошки .В її методичній скарбниці є такі цікаві заходи: « Міс математика»,

« Математичний двобій» між учнями 10 і 11 кл. Вчителька виготовила

дидактичний матеріал до тем: « Перетворення графіків функцій»,

« Тематичне оцінювання учнів 5-6 кл.», презентації до уроків математики. Працює над індивідуальною темою « Екстремальні задачі в шкільному курсі математики, їх місце та роль.»

Нехаєва Людмила Володимирівна. – вчитель математики та інформатики, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст», працює в школі перший рік. Вчитель намагається забезпечити умови для засвоєння учнями програми з математики на рівні державних вимог, постійно підвищує свій професійний рівень, відвідуючи уроки колег. Уроки Людмили Володимирівни проходять на належному науковому рівні.

Корж Тетяна Іванівна – вчитель математики та інформатики, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії». Працює над індивідуальною темою «Рівняння з модулями». З цією темою вчителька виступала на М/О, свої знахідки намагається вносити на уроки та індивідуальні заняття з учнями. Провела відкритий урок

« Дробові рівняння» (8-Акл.), інсценівку « Місто без математики», вікторину для 6-х класів « Подорож до Голівуду», « Античні етюди» ( 8-А кл.). Виготовила дидактичний матеріал для учнів 7,8, 10 класів по темах «Розв’язування систем лілійних рівнянь»( 7кл.), « Показникові рівняння» (10кл.). Тетяна Іванівна підготувала реферати « Невизначеність у геометричних задачах», « Обернені задачі», « Індукція і дедукція».

Заброцький Антон Адольфович– вчитель фізики, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання « вчитель -методист» Викладає у класах фізико- математичного профілю та в класах з допрофільною підготовкою. Учитель досконало володіє теоретичним і практичним матеріалом знань з фізики, сучасними методами і формами проведення уроку, постійно працює над підвищенням свого фахового рівня.

Уроки Антона Адольфовича проходять на високому науковому та методичному рівні. Вони різні за типом і структурою, але завжди чітко визначені мета і завдання кожного етапу уроку. Використовується така система прийомів і методів, яка дозволяє вчителю забезпечити високу продуктивність розумової праці кожного учня. Для полегшення розв’язування учнями задач вчителем розроблені алгоритми, постійно здійснюється диференційований підхід. Максимально використовує наявну матеріальну базу кабінету фізики. Заслуговують уваги методичні розробки вчителя з теми « Розв’язування задач з основ теорії відносності». Звертає велику увагу на роботу з обдарованими учнями. Під його керівництвом була написана МАНівська робота учнем Парнетою Ростиславом, яка зайняла ІІ місце на районному етапі. Антон Адольфович працює над індивідуальною темою

« Електричний струм в рідинах». Вчитель надає велику методичну допомогу своїм колегам.

Ткаченко Валерій Михайлович – вчитель фізики та інформатики, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії». Уроки вчителя відповідають вимогам проведення уроків фізики на сучасному етапі з дотриманням усіх важливих принципів навчання. Він творчо підходить до виконання своїх професійних обов’язків. Добре вдаються вчителю бінарні уроки, уроки на яких розв’язуються цікаві задачі, уроки на яких вивчають історію відкриття законів та фізичних явищ та біографії видатних фізиків . Підготував учня Кравчука Олексія (9-Акл.)до написання МАНівської роботи на тему « Фізика і зв’язок».Валерій Михайлович ділиться своїм досвідом з колегами по вивченні теми « Механіка» 9кл., розв’язування задач з теми « Термодинаміка». Працює над індивідуальною темою

« Міжпредметні зв’язки на уроках фізики у шкільному курсі».

 

КАФЕДРА

біології , хімії , ОБЖ, МСП

Бабенко Надія Іванівна- вчитель біології, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання « вчитель – методист». Викладає у класах природничого профілю. Працює над індивідуальною педагогічною темою « Індивідуалізація навчання як метод підвищення ефективності уроків біології. Методика проведення нетрадиційних уроків».Вчителька використовує лекційно- семінарську систему навчання, здійснює вивчення матеріалу великими блоками, поглиблення і систематизацію знань проводить на семінарських заняттях. Виконання творчих завдань і наступний їх захист стали орієнтиром у виробленні власної методичної системи. Внаслідок її впровадження зміцніло співробітництво між учителем і учнем, які стали співавторами уроків, відчутно зріс інтерес учнів до вивчення біології. Під керівництвом вчительки працює лекторська група учнів, які виступають з доповідями на виховних годинах з питань здорового способу життя, впливу шкідливих звичок на організм підлітка, профілактики Сніду, екології. Учні Бабенко Надії Іванівни активно працюють у секції МАН,беруть участь в олімпіадах, неодноразово займаючи призові місця на районному та міському рівнях. Налагоджено співробітництво між школою та ВУЗами: Національним авіаційним університетом ( кафедра екології) та медичним інститутом української народної медицини, з працівниками соціальної служби для молоді. Цікавими були уроки- конференції « СНІД – чума ХХІ ст..», «Серйозно про несерйозне. Шкідливі звички.», круглий стіл « Генетика і медицина», бінарні уроки: біологія-фізика « Поверхневий апарат клітини»,біологія- хімія « Білки, будова та функції».

В серпні 2007р. за вагомий особистий внесок у розвиток Дніпровського району та високу майстерність у професійній діяльності Надія Іванівна нагороджена подякою Голови Дніпровської районної у м. Києві ради депутатів.

Божок Тамара Михайлівна- вчитель хімії кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії».Має високий рівень науково-теоретичної підготовки з предмету, досконало володіє методикою викладання. Системою роботи вчителя є нестандартні уроки: уроки-диспути, уроки-дослідження, уроки-конференції, інтегровані уроки. Заслуговує на увагу індивідуальна робота вчительки з талановитими учнями, які в 2005р. стали призерами районної олімпіади з хімії, зайнявши ІІ і ІІІ місце. Серед методичних доробок вчительки такі відкриті уроки з хімії: « Реакції обміну між розчинами електролітів. «Йонні рівняння» ( 9-Акл.), « Нітратна кислота, фізичні і хімічні властивості застосування. Поняття про нітрати.» ( 10-М кл.),бінарний урок

« Органічні речовини, їх будова, властивості.» ( 10-Б кл.), « Корисні та шкідливі для здоров’я хімічні елементи» (9-Г кл.), урок- презентація « Мило. Синтетичні миючі засоби» ( 11-М кл.). Під керівництвом вчительки працюють лекторські групи учнів із такими темами виступів: « Цікава хімія» ( 9-ті кл.), « Значення хімії в нашому житті: хімія і професії» ( 10-ті кл.), « Хімічні новини» ( 10-ті кл.), « У світі хімічних елементів» ( 9-ті кл.). Велику увагу Тамара Михайлівна приділяє розвитку інтересу до хімії під час позакласних заходів: « Серйозно про несерйозне »- конференція для учнів 10-х класів, « Здоров’я- скарб»- виховна година( 10-Б кл.), « Міс хімія» ( 11-М кл.), « Хімія- наука , що загубить чи врятує світ?» ( 10-11 кл.)

Лєзіна Олена Василівна – вчитель біології , основ здоров’я та основ безпеки життєдіяльності , має кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії». Вчителька забезпечує формування в учнів наукової картини живої природи на підставі загальнобіологічних закономірностей, створює свідому мотивацію здорового способу життя, допомагає учням зрозуміти роль біологічних знань у вирішені глобальних екологічних проблем людства. Серед проведених заходів слід відзначити такі: відкритий урок з біології « Вода- необхідна умова життєдіяльності живих організмів» ( 10кл.), щорічні відкриті уроки під час Тижня цивільної оборони , активна участь у проведенні Тижнів біології та ОБЖ. Під керівництвом вчительки працює лекторська група « Екологічні казки» для молодших школярів, провела виховну годину «Здоров’я- найцінніший скарб» ( 11кл.). Практикує проведення екскурсій до природничого музею, музею води, до теплиць ботанічного саду.

 

Гапон Світлана Іванівна – вчитель біології , працює перший рік, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Виявила добру фахову підготовку. Викладання веде на основі глибокого вивчення змісту програмового матеріалу. Залюбки прислухається до порад колег. Брала активну участь у організації проведення Тижня біології та ОБЖ в школі. Цікаво провела

« Урок- суд над цигаркою» ( 7кл.).
 
 
КАФЕДРА
історії та географії

Красуцька Оксана Володимирівна – керівник М/О, вчитель географії та основ економіки, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».Має великий педагогічний досвід та високий рівень науково-теоретичної підготовки з предметів, досконало володіє методикою викладання. Педагогічним кредом вчительки є співпраця вчителя і учня. Найкраще вдаються комбіновані, нестандартні уроки. При поясненні нового матеріалу використовує різні методи та прийоми роботи: розповідь, бесіду, роботу з підручником, атласами, картами, контурними картами, зачитування рефератів. Практикує п’ятихвилинні повторення домашнього завдання. Проводить позакласну роботу: випуск тематичних газет, проведення ігор « Брейн- ринг», екскурсії, конкурс « Навколо світу», конкурс малюнків « Мій рідний край».Проблемою, над вирішенням якої працює вчителька, є підвищення рівня знань учнів, які навчаються нижче своїх можливостей.

Голуб Олексій Миколайович- вчитель історії, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання « старший учитель». Працює за сумісництвом. Досконало володіє методикою викладання, майстерно використовує сучасні методи і форми навчально-виховного процесу. Олексій Миколайович стимулює в учнях пізнавальну активність, вміння аналізувати та встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, формуючи у дітей розуміння закономірностей розвитку історії, суспільства. Вчитель викладає матеріал у доступній формі, вимагає від учнів самостійності і активності. Формує активну життєву позицію.

Кравченко Петро Семенович - вчитель історії та правознавства , має кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії». Має належну фахову підготовку. Значну увагу приділяє мислительній діяльності, виховує в учнях вміння співставляти та аналізувати історичні факти і, на їх основі, формувати власну думку. Вчитель сприяє розвитку в учнів інтересу до історії та культури свого та інших народів, вихованню загальнолюдських цінностей. Заслуговує уваги робота вчителя з обдарованими дітьми. Щорічно його вихованці беруть активну участь в роботі МАН. У 2006 р. три учнівські роботи, написані під педагогічним керівництвом Кравченка П.С. ,зайняли призові місця на районному етапі МАН.

Розуменко Ігор Володимирович- вчитель історії, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст», працює у нашій школі перший рік. Має добру фахову підготовку, викладання веде на основі глибокого вивчення змісту програмового матеріалу. На своїх уроках Ігор Володимирович велику увагу приділяє вихованню творчого мислення, загальнолюдських цінностей, розуміння відповідальності особистості за власні дії. Часто уроки проводяться у вигляді дискусій по обговоренню історичних фактів, під час яких вчитель стимулює розвиток вміння аналізувати історичні факти, робити власні висновки з них та відстоювати особисту позицію. Цікавою і змістовною була конференція- реквієм, присвячена пам’яті жертв голодомору 1932-1933рр. для учнів 8-11 кл.

Буката Світлана Маркіянівна- заступник директора з навчально- виховної роботи , вчитель історії, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання « старший учитель». Добре володіє найсучаснішими методами викладання історії. Вивчення теоретичного матеріалу вдало ілюструє прикладами і схемами, створює узагальнюючі таблиці, які допомагають учням об’єднати окремі історичні події, встановити логічні зв’язки між історичними явищами. Світлана Маркіянівна на уроках використовує оригінальні види завдань і відтворювального, і творчого характеру, завдяки яким формується науковий світогляд школярів та навички самостійної пошукової роботи. Учителька часто проводить нестандартні уроки історії : рольові ігри, композиції, диспути, семінари, конференції, інтегровані уроки, на яких виховує свідомих громадян нашої держави, вчить їх розуміти унікальність певної історичної епохи.

Надає методичну допомогу молодим учителям.

 

КАФЕДРА ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ

Полєтаєва Анна Георгіївна – керівник М/О, вчитель технічної праці і креслення, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Працює над такою індивідуальною темою: « Вплив трудового навчання на формування та розвиток творчих здібностей і громадського виховання учнів на уроках». Анна Георгіївна відповідально, творчо, багато уваги приділяє формуванню в учнів естетичного смаку та практичних навичок, вдало поєднує індивідуальну і колективну форми роботи з учнями. Вчителька вчить дітей шукати раціональні шляхи виконання завдань, критично оцінювати результати своєї праці, здійснює виховання загальнолюдських цінностей. Під керівництвом вчительки проводяться виставки технічної творчості, проводиться профорієнтаційна робота. Заслуговують на увагу відкриті уроки:

« Властивості металу»(7 кл.), « Я- майбутнє твоє, Україно!» ( 9кл.),

« Без труда нема плода» ( 7 кл.), захист проектних робіт ( 11кл.)

Пухлик Наталія Леонідівна –заступник директора з навчально- виховної роботи, вчитель образотворчого мистецтва, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «вчитель- методист». Індивідуальна тема – « Розвиток індивідуальних здібностей та естетичного смаку на уроках образотворчого мистецтва». Головною ідеєю роботи Наталії Леонідівни є думка про те, що образотворче мистецтво є унікальним у вирішенні завдань як художнього, так і особистого, громадського і духовного становлення підростаючого покоління. На своїх уроках вчитель формує художньо-естетичне ставлення до дійсності, розвиває відчуття краси та гармонії, знайомить учнів з різноманітними техніками виконання художніх робіт, забезпечує оволодіння основами художньо-образної мови та практичними навичками. У своїх вихованців педагог розвиває творчу уяву, естетичний смак, здійснює виховання загальнолюдських цінностей. ЇЇ вихованці були призерами районного та міського етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади у 2005, 2006 р.

Пухлик Н.Л. нагороджена Грамотою МОН України у 2007р.

Колесник Ольга В’ячеславівна – вчитель музики, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Працює в школі один рік. Вчителька має добру фахову підготовку, досконало володіє програмним матеріалом, уроки проводить на належному методичному рівні. Педагог привчає дітей слухати та розуміти класичну і народну музику, сприяє формуванню в них інтересу і любові до музики і співів, а в цілому – до музичної культури як важливої і невід’ємної частини духовної культури людини. Метою своїх уроків Ольга В’ячеславівна вважає прищеп­лення вихованцям вміння розуміти музику та насолоджуватися нею. У позакласній роботі вчителька показала себе як талановитий керівник гуртка хорового співу, її вихованці завжди беруть участь у загальношкільних заходах. Цікавими були проведені нею такі заходи: круглий стіл « Невід’ємний вклад М.Д.Леонтовича в розвиток української музики» , свято до Дня захисника Вітчизни, урок- реквієм , присвячений пам’яті жертв голодомору 1932-1933рр., Свято Миколая, Новорічні і Різдвяні Свята для учнів 1-5 кл.

Москаленко Марина Михайлівна- вчитель музики у 7-8 кл., має кваліфікаційну категорію «спеціаліст», працює перший рік. Має належну теоретичну підготовку. Намагається виховувати в учнів засобами музики загальнолюдські цінності, прилучити їх до надбань світового музичного мистецтва та культури рідного народу. Звертає увагу на вивчення основ музичної грамоти, культуру слухання музичних творів. Проблемою у роботі вчительки є нестача досвіду в організації навчально- виховного процесу на уроці.

Яковенко Олена Миколаївна – вчитель обслуговуючої праці, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст», працює другий рік .Добре володіє методичними основами сучасного уроку, виявляє високий рівень професіоналізму, творчості та ініціативи. Уроки Олени Миколаївни цікаві, різноманітні за формою, часто нестандартні. Вчителька постійно працює над своїм фаховим самовдосконаленням. Велику увагу педагог приділяє індивідуальним формам роботи з учнями, розвиває їх творчу активність. Олена Миколаївна добре знає вікові особливості дітей і враховує їх під час роботи.

 

КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 

Костенко Анжела Михайлівна – керівник М\О, вчитель фізичного виховання, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», призер районного етапу конкурсу «Вчитель року 2005», нагороджена Грамотою Дніпровської райдержадміністрації за сумлінну працю і досягнення високої майстерності. Працює над темою « Використання національної педагогіки на уроках фізичного виховання». Вчителька добре володіє методикою викладання предмету. Її уроки проходять жваво та цікаво – вчитель використовує на уроках елементи гри, змагань, роботи в команді, в групі, в парі. Під час уроків фізичного виховання вчитель виховує в учнях основні фізичні якості, самостійність та організованість, вирішуючи основне завдання – формувати в учнях прагнення до здорового способу життя. Багато педагог приділяє розвитку індивідуальних здібностей учнів, виявленню обдарованих дітей. Анжела Михайлівна є організатором фізкультурно-масової роботи: вона проводить змагання “Веселі старти”, “Козацькі забави”, різноманітні спортивні змагання для учнів різних вікових груп. Вихованці вчительки зайняли І місце у першості Дніпровського району серед учнів 8-х класів в змаганнях « Казацький ринг», ІІ місце у кущовому турі « Козацьких забав» для учнів 4-х класів.

Кузнєцов Арсеній Вікторович – вчитель фізичного виховання у початковій школі, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст».Вчитель готується до кожного уроку, урізноманітнюючи їх за формою і змістом. Його уроки проходять, найчастіше, у вигляді змагань – у командах, групах, парах, тощо. Свої уроки Кузнєцов А.В. будує з урахуван­ням вікових особливостей та самопочуття дітей, виховуючи в учнях організованість, самостійність та основні фізичні якості. Арсеній Вікторович протягом року проводить “Веселі старти”, “Козацькі забави” та різноманітні спортивні змагання для учнів молодших вікових груп. Під його керівництвом у 2007р. учні зайняли І та ІІІ місце у Відкритій першості міського ФСТ « Україна» серед учнів 4-х класів. Веде гурток з велоспорту. У 2007р. у змаганнях з велоспорту на Відкритій першості ДЮСШ « Голосієво» учениця 5кл. Прокоф’єва Ярослава зайняла І місце. Працює над темою: « Профілактика кардіо- респіраторних захворювань».

Васильєв Павло Михайлович – вчитель фізичного виховання , має кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», «Відмінник освіти» (1998р). Вчитель добре володіє методичними основами сучасного уроку, виявляє високий рівень професіоналізму, творчості та ініціативи. Його уроки цікаві, різноманітні за формою, часто нестандартні. Вчитель постійно працює над своїм фаховим самовдосконаленням. Велику увагу педагог приділяє індивідуальним формам роботи з учнями, розвиває їх творчу активність. Павло Михайлович добре знає вікові особливості дітей і враховує їх під час роботи. Веде гурток « Футбол». Працює над темою : « Психологія фізичного навантаження у вільний час. Розвиток футболу у школі і підготовка суддів з футболу з числа учнів». Проводить змагання з футболу, міні- футболу, спортивні ігри. Під його керівництвом збірна команда школи неодноразово ставала призером районних змагань на першість Дніпровського району з міні- футболу ( ІІ місце- 5кл.), футболу

( І місце- 5кл.), і ІІ місця серед учнів 6-х і 5-х класів з футболу і міні-

футболу. Васильєв Павло Михайлович нагороджений Подякою Київської

міської державної адміністрації.

Іванько Сергій Миколайович- викладач предмету « Захист Вітчизни», «старший військовий керівник». За активну участь в оборонно- масовій роботі і якісну підготовку збірних команд нагороджений Грамотою Голови ТСОУ Дніпровського району м. Києва, Грамотою МОН України. Працює над темою « Підвищення якості викладання предмету через індивідуалізацію навчання і нові технології». Іванько Сергій Миколайович кваліфікований спеціаліст, який має високі результати праці. Учитель досконало володіє теоретичним і практичним матеріалом знань з предмету, сучасними методами і формами проведення уроку, постійно працює над підвищенням свого фахового рівня.

Сергій Миколайович приділяє велику увагу фізичній підготовці юнаків, патріотичному вихованню, показуючи особистий приклад високої виконавської дисципліни, військового гарту. Вчитель старанно готується до кожного уроку, використовує сучасні технології навчання, ефективні форми і методи організації. Під його керівництвом команда юнаків школи кілька останніх років займає І місце у районній Спартакіаді допризовної молоді. Учні Грищенко Владислав, Отрох Олег у складі міської команди були переможцями Всеукраїнської Спартакіади з військового семиборства. У 2007р. Отрох Олег у складі районної команди зайняв І місце в особистому заліку з військового семиборства.

Під керівництвом Іванька Сергія Миколайовича активно працює гурток « Юний захисник Вітчизни», проводяться традиційні зустрічі з ветеранами війни, свято до Дня захисника Вітчизни. Положення про проведення військово- спортивного свята « Нумо, хлопці!» серед команд 10-11 класів Сергій Миколайович розробив і передав у КМПУ ім.Б.Д.Грінченка.

© 2008 Всі права захищенні     
Розробка вебстудії "ГІТАС"